Geodetické práce Plzeň a okolí

Poskytujeme komplexní služby v oblasti geodézie v Plzni a okolí. Vyhotovíme pro vás geometrický plán, pomůžeme s vytyčením hranic, zaměřením inženýrských sítí, měřením interiérů, polohopisu i výškopisu.

Zaměřování inženýrských sítí

Provádíme zaměřování inženýrských sítí. Zjistíme, kudy přesně požadovaná inženýrská síť vede, jakož i v jakém je stavu. Vyhotovíme pro vás všechny potřebné podklady a materiály.

Zpracování PD a DSPS sítí VN a NN

Zajišťujeme zpracování projektové dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby u sítí vedení vysokého a nízkého napětí pro ČEZ Distribuce a.s. dle platné Metodiky: ČEZd_ME_0088.

Výpočty kubatur

Naše služby zahrnují také výpočty kubatur. Vyhotovíme vám číselné i grafické výstupy, díky nimž budete znát přesný objem požadovaného materiálu.

Zpracování geometrických plánů

Zpracováváme geometrické plány pro rozdělení pozemků, zaměření budov, věcná břemena a další. Geometrické plány vypracujeme přesně, kvalitně a spolehlivě.

Vytyčování hranic pozemků

Pomůžeme vám s vytyčením vlastnických hranic pozemků. S námi budete přesně vědět, kde váš pozemek začíná a končí, čímž předejdete případným sporům.

Měření polohopisných a výškopisných plánů

Provádíme měření polohopisu a výškopisu, které umožňuje tvorbu kvalitních a přesných plánů a map. Rádi pro vás vypracujeme podklady pro mapu dle vašeho přání.

Poradenství v oboru katastru nemovitostí

Poskytujeme poradenství v oblasti katastru nemovitostí. Máte v tomto oboru nějaké potíže či nejasnosti? Ozvěte se nám, určitě je vyřešíme.

Skenování dokumentů do formátu A1

Díky našemu technickému zázemí vám můžeme nabídnout i možnost vysoce kvalitního skenování dokumentů, a to až do formátu A1. Neváhejte nás kontaktovat.

Měření interiérů budov a staveb

Nabízíme vysoce přesné měření interiérů budov a staveb. Změříme i váš interiér, kontaktujte nás.

3D laserové skenování

Jedná se metodu 3D laserového skenování interiérů a exteriérů budov, využití pro projekční, architektonické i realitní kanceláře. Výstupem je mračno bodů ve formátu E57, které lze dále zpracovávat v CAD programech pro projektanty a architekty. Vytváří se stavební dokumentace skenovaných prostor.